Sqlite VACUUM for fun and profit

Takket være sigurdur viser det seg at VACUUM fungerer i Sqlite. Hva betyr det for deg? Jo, vårrengjøring i Firefox er mulig 🙂 (Dersom du har sqlite3 binærer på systemet ditt vel og merke..

Sigurds triks gjengitt for allmennheten :

Avslutt firefox.

$ cd ~/.mozilla/firefox/
$ cd PROFILFOLDER (byttes med din profilfolder)
$ mkdir sqlite.back
$ for file in *.sqlite ; do ls -lh $file ; cp $file sqlite.back ; echo “VACUUM;”|sqlite3 $file; ls -lh $file; done

Start firefox.

I mitt tilfelle fikk jeg krympet den største filen fra 51 til 17MB.

At VACUUM av sqlite filer er mulig var jeg rett og slett ikke klar over, kjekt å vite ettersom mye rart bruker slike embedded-databaser for tiden.