Red Hat Enterprise Linux 5.3

20.1.2009 slapp Red Hat 5.3 versjonen av RHEL5. Pakker som berører meg på ett eller annet vis er :

mod_perl-2.0.2-6.3.el5 -> mod_perl-2.0.4-6.el5
openssl-perl-0.9.8b-10.el5_2.1 -> openssl-perl-0.9.8e-7.el5
perl-5.8.8-15.el5_2.1 -> perl-5.8.8-18.el5
perl-DBD-MySQL-3.0007-1.fc6 -> perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5
perl-DBI-1.52-1.fc6 -> perl-DBI-1.52-2.el5
openldap-2.3.27-8.el5_2.4 -> openldap-2.3.43-3.el5
yum-3.2.8-9.el5_2.1 -> yum-3.2.19-18.el5

Ellers diverse større eller mindre bumps av andre pakker.
Full diffliste fra en utvalgt server etter skillet.

NetworkManager-0.6.4-8.el5 -> NetworkManager-0.7.0-3.el5
ORBit2-2.14.3-4.el5 -> ORBit2-2.14.3-5.el5
OpenIPMI-2.0.6-6.el5_2.2 -> OpenIPMI-2.0.6-11.el5
OpenIPMI-libs-2.0.6-6.el5_2.2 -> OpenIPMI-libs-2.0.6-11.el5
OpenIPMI-tools-2.0.6-6.el5_2.2 -> OpenIPMI-tools-2.0.6-11.el5
SysVinit-2.86-14 -> SysVinit-2.86-15.el5
acpid-1.0.4-5 -> acpid-1.0.4-7.el5
alsa-lib-1.0.14-1.rc4.el5 -> alsa-lib-1.0.17-1.el5
alsa-lib-1.0.14-1.rc4.el5 -> alsa-lib-1.0.17-1.el5
audit-1.6.5-9.el5 -> audit-1.7.7-6.el5
audit-libs-1.6.5-9.el5 -> audit-libs-1.7.7-6.el5
audit-libs-1.6.5-9.el5 -> audit-libs-1.7.7-6.el5
audit-libs-python-1.6.5-9.el5 -> audit-libs-python-1.7.7-6.el5
authconfig-5.3.21-3.el5 -> authconfig-5.3.21-5.el5
autofs-5.0.1-0.rc2.88.el5_2.1 -> autofs-5.0.1-0.rc2.102
bash-3.2-21.el5 -> bash-3.2-24.el5
bind-libs-9.3.4-6.0.3.P1.el5_2 -> bind-libs-9.3.4-10.P1.el5
bind-utils-9.3.4-6.0.3.P1.el5_2 -> bind-utils-9.3.4-10.P1.el5
binutils-2.17.50.0.6-6.el5 -> binutils-2.17.50.0.6-9.el5
ccid-1.0.1-6.el5 -> ccid-1.3.8-1.el5
coreutils-5.97-14.el5 -> coreutils-5.97-19.el5
cpuspeed-1.2.1-3.el5 -> cpuspeed-1.2.1-5.el5
crash-4.0-5.0.3 -> crash-4.0-7.2.3.el5
cryptsetup-luks-1.0.3-2.2.el5 -> cryptsetup-luks-1.0.3-4.el5
cryptsetup-luks-1.0.3-2.2.el5 -> cryptsetup-luks-1.0.3-4.el5
cups-1.2.4-11.18.el5_2.3 -> cups-1.3.7-8.el5
cups-libs-1.2.4-11.18.el5_2.3 -> cups-libs-1.3.7-8.el5
cups-libs-1.2.4-11.18.el5_2.3 -> cups-libs-1.3.7-8.el5
dbus-1.0.0-7.el5_2.1 -> dbus-1.1.2-12.el5
dbus-glib-0.70-5 -> dbus-glib-0.73-8.el5
device-mapper-1.02.24-1.el5 -> device-mapper-1.02.28-2.el5
device-mapper-1.02.24-1.el5 -> device-mapper-1.02.28-2.el5
device-mapper-event-1.02.24-1.el5 -> device-mapper-event-1.02.28-2.el5
device-mapper-multipath-0.4.7-17.el5 -> device-mapper-multipath-0.4.7-23.el5
dhcdbd-2.2-1.el5 -> dhcdbd-2.2-2.el5
dhclient-3.0.5-13.el5 -> dhclient-3.0.5-18.el5
dmraid-1.0.0.rc13-15.el5_2.1 -> dmraid-1.0.0.rc13-33.el5
dosfstools-2.11-6.2.el5 -> dosfstools-2.11-7.el5
e2fsprogs-1.39-15.el5 -> e2fsprogs-1.39-20.el5
e2fsprogs-libs-1.39-15.el5 -> e2fsprogs-libs-1.39-20.el5
e2fsprogs-libs-1.39-15.el5 -> e2fsprogs-libs-1.39-20.el5
elfutils-libelf-0.125-3.el5 -> elfutils-libelf-0.137-3.el5
ethtool-5-1.el5 -> ethtool-6-2.el5
file-4.17-13 -> file-4.17-15
filesystem-2.4.0-1 -> filesystem-2.4.0-2
findutils-4.2.27-4.1 -> findutils-4.2.27-5.el5
firstboot-tui-1.4.27.3-1.el5 -> firstboot-tui-1.4.27.7-1.el5
ftp-0.17-33.fc6 -> ftp-0.17-35.el5
ghostscript-8.15.2-9.1.el5_1.1 -> ghostscript-8.15.2-9.4.el5
glibc-2.5-24.el5_2.2 -> glibc-2.5-34
glibc-2.5-24.el5_2.2 -> glibc.2.5-34
glibc-common-2.5-24.el5_2.2 -> glibc-common-2.5-34
gnupg-1.4.5-13 -> gnupg-1.4.5-14
hal-0.5.8.1-35.el5 -> hal-0.5.8.1-38.el5
httpd-2.2.3-11.el5_2.4 -> httpd-2.2.3-22.el5
hwdata-0.213.6-1.el5 -> hwdata-0.213.11-1.el5
initscripts-8.45.19.1.EL-1 -> initscripts-8.45.25-1.el5
iproute-2.6.18-7.el5 -> iproute-2.6.18-9.el5
iputils-20020927-43.el5 -> iputils-20020927-45.el5
kbd-1.12-20.el5 -> kbd-1.12-21.el5
kpartx-0.4.7-17.el5 -> kpartx-0.4.7-23.el5
krb5-libs-1.6.1-25.el5_2.2 -> krb5-libs-1.6.1-31.el5
krb5-libs-1.6.1-25.el5_2.2 -> krb5-libs-1.6.1-31.el5
krb5-workstation-1.6.1-25.el5_2.2 -> krb5-workstation-1.6.1-31.el5
ksh-20060214-1.7 -> ksh-20080202-2.el5
kudzu-1.2.57.1.17-1 -> kudzu-1.2.57.1.21-1
libgcc-4.1.2-42.el5 -> libgcc-4.1.2-44.el5
libgcc-4.1.2-42.el5 -> libgcc-4.1.2-44.el5
libgcj-4.1.2-42.el5 -> libgcj-4.1.2-44.el5
libgcj-4.1.2-42.el5 -> libgcj-4.1.2-44.el5
libgcrypt-1.2.3-1 -> libgcrypt-1.2.4-1.el5
libgcrypt-1.2.3-1 -> libgcrypt-1.2.4-1.el5
libhugetlbfs-1.2-5.el5 -> libhugetlbfs-1.3-3.el5
libhugetlbfs-1.2-5.el5 -> libhugetlbfs-1.3-3.el5
libpcap-0.9.4-12.el5 -> libpcap-0.9.4-14.el5
libselinux-1.33.4-5.el5 -> libselinux-1.33.4-5.1.el5
libselinux-1.33.4-5.el5 -> libselinux-1.33.4-5.1.el5
libselinux-python-1.33.4-5.el5 -> libselinux-python-1.33.4-5.1.el5
libstdc++-4.1.2-42.el5 -> libstdc++-4.1.2-44.el5
libstdc++-4.1.2-42.el5 -> libstdc++-4.1.2-44.el5
libutempter-1.1.4-3.fc6 -> libutempter-1.1.4-4.el5
libutempter-1.1.4-3.fc6 -> libutempter-1.1.4-4.el5
libvolume_id-095-14.16.el5 -> libvolume_id-095-14.19.el5
logrotate-3.7.4-8 -> logrotate-3.7.4-9
lvm2-2.02.32-4.el5_2.1 -> lvm2-2.02.40-6.el5
m2crypto-0.16-6.el5.2 -> m2crypto-0.16-6.el5
man-pages-2.39-10.el5 -> man-pages-2.39-12.el5
mcstrans-0.2.7-1.el5 -> mcstrans-0.2.11-3.el5
mesa-libGL-6.5.1-7.5.el5 -> mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
mesa-libGL-6.5.1-7.5.el5 -> mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
mkinitrd-5.1.19.6-28 -> mkinitrd-5.1.19.6-44
mkinitrd-5.1.19.6-28 -> mkinitrd-5.1.19.6-44
mod_perl-2.0.2-6.3.el5 -> mod_perl-2.0.4-6.el5
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.37.el5 -> module-init-tools-3.3-0.pre3.1.42.el5
nash-5.1.19.6-28 -> nash-5.1.19.6-44
neon-0.25.5-5.1 -> neon-0.25.5-10.el5
neon-0.25.5-5.1 -> neon-0.25.5-10.el5
net-snmp-libs-5.3.1-24.el5_2.2 -> net-snmp-libs-5.3.2.2-5.el5
newt-0.52.2-10.el5 -> newt-0.52.2-12.el5
nfs-utils-1.0.9-35z.el5_2 -> nfs-utils-1.0.9-40.el5
nscd-2.5-24.el5_2.2 -> nscd-2.5-34
nss_ldap-253-13.el5_2.1 -> nss_ldap-253-17.el5
nss_ldap-253-13.el5_2.1 -> nss_ldap-253-17.el5
ntp-4.2.2p1-8.el5 -> ntp-4.2.2p1-9.el5
numactl-0.9.8-2.el5 -> numactl-0.9.8-7.el5
numactl-0.9.8-2.el5 -> numactl-0.9.8-7.el5
openldap-2.3.27-8.el5_2.4 -> openldap-2.3.43-3.el5
openldap-2.3.27-8.el5_2.4 -> openldap-2.3.43-3.el5
openssh-4.3p2-26.el5_2.1 -> openssh-4.3p2-29.el5
openssh-clients-4.3p2-26.el5_2.1 -> openssh-clients-4.3p2-29.el5
openssh-server-4.3p2-26.el5_2.1 -> openssh-server-4.3p2-29.el5
openssl-0.9.8b-10.el5_2.1 -> openssl-0.9.8e-7.el5
openssl-0.9.8b-10.el5_2.1 -> openssl-0.9.8e-7.el5
openssl-perl-0.9.8b-10.el5_2.1 -> openssl-perl-0.9.8e-7.el5
pam-0.99.6.2-3.27.el5 -> pam-0.99.6.2-4.el5
pam-0.99.6.2-3.27.el5 -> pam-0.99.6.2-4.el5
pam_krb5-2.2.14-1.el5_2.1 -> pam_krb5-2.2.14-10
pam_krb5-2.2.14-1.el5_2.1 -> pam_krb5-2.2.14-10
paps-0.6.6-17.el5 -> paps-0.6.6-18.el5
parted-1.8.1-17.el5 -> parted-1.8.1-23.el5
parted-1.8.1-17.el5 -> parted-1.8.1-23.el5
patch-2.5.4-29.2.2 -> patch-2.5.4-29.2.3.el5
perl-5.8.8-15.el5_2.1 -> perl-5.8.8-18.el5
perl-DBD-MySQL-3.0007-1.fc6 -> perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5
perl-DBI-1.52-1.fc6 -> perl-DBI-1.52-2.el5
pkinit-nss-0.7.3-1.el5 -> pkinit-nss-0.7.6-1.el5
pm-utils-0.99.3-6.el5.19 -> pm-utils-0.99.3-10.el5
policycoreutils-1.33.12-14.el5 -> policycoreutils-1.33.12-14.2.el5
popt-1.10.2-48.el5 -> popt-1.10.2.3-9.el5
ppp-2.4.4-1.el5 -> ppp-2.4.4-2.el5
prelink-0.3.9-2.1 -> prelink-0.4.0-2.el5
procps-3.2.7-9.el5 -> procps-3.2.7-11.1.el5
psacct-6.3.2-41.1 -> psacct-6.3.2-44.el5
python-2.4.3-21.el5 -> python-2.4.3-24.el5
python-urlgrabber-3.1.0-2 -> python-urlgrabber-3.1.0-5.el5
quota-3.13-1.2.3.2.el5 -> quota-3.13-1.2.5.el5
rdate-1.4-6 -> rdate-1.4-8.el5
redhat-menus-6.7.8-2.el5 -> redhat-menus-6.7.8-3.el5
redhat-release-5Server-5.2.0.4 -> redhat-release-5Server-5.3.0.3
redhat-release-notes-5Server-15 -> redhat-release-notes-5Server-25
rhel-instnum-1.0.8-1.el5 -> rhel-instnum-1.0.9-1.el5
rhn-check-0.4.17-8.el5 -> rhn-check-0.4.19-17.el5
rhn-client-tools-0.4.17-8.el5 -> rhn-client-tools-0.4.19-17.el5
rhn-setup-0.4.17-8.el5 -> rhn-setup-0.4.19-17.el5
rhnlib-2.2.5-1.el5 -> rhnlib-2.2.6-2.el5
rpm-4.4.2-48.el5 -> rpm-4.4.2.3-9.el5
rpm-libs-4.4.2-48.el5 -> rpm-libs-4.4.2.3-9.el5
rpm-python-4.4.2-48.el5 -> rpm-python-4.4.2.3-9.el5
selinux-policy-2.4.6-137.1.el5_2 -> selinux-policy-2.4.6-203.el5
selinux-policy-targeted-2.4.6-137.1.el5_2 -> selinux-policy-targeted-2.4.6-203.el5
setup-2.5.58-1.el5 -> setup-2.5.58-4.el5
shadow-utils-4.0.17-13.el5 -> shadow-utils-4.0.17-14.el5
smartmontools-5.36-4.el5 -> smartmontools-5.38-2.el5
sos-1.7-9.2.el5_2.2 -> sos-1.7-9.16.el5
stunnel-4.15-2 -> stunnel-4.15-2.el5
subversion-1.4.2-2.el5 -> subversion-1.4.2-4.el5
subversion-1.4.2-2.el5 -> subversion-1.4.2-4.el5
sudo-1.6.8p12-12.el5 -> sudo-1.6.9p17-3.el5
sysstat-7.0.2-1.el5 -> sysstat-7.0.2-3.el5
system-config-network-tui-1.3.99.10-2.el5 -> system-config-network-tui-1.3.99.12-1.el5
tcp_wrappers-7.6-40.4.el5 -> tcp_wrappers-7.6-40.6.el5
tcp_wrappers-7.6-40.4.el5 -> tcp_wrappers-7.6-40.6.el5
tcpdump-3.9.4-12.el5 -> tcpdump-3.9.4-14.el5
tcsh-6.14-12.el5 -> tcsh-6.14-14.el5
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.1 -> tmpwatch-2.9.7-1.1.el5
traceroute-2.0.1-3.el5 -> traceroute-2.0.1-5.el5
udev-095-14.16.el5 -> udev-095-14.19.el5
unzip-5.52-2.2.1 -> unzip-5.52-3.el5
usermode-1.88-3.el5.1 -> usermode-1.88-3.el5
util-linux-2.13-0.47.el5 -> util-linux-2.13-0.50.el5
vixie-cron-4.1-72.el5 -> vixie-cron-4.1-76.el5
words-3.0-9 -> words-3.0-9.1
wpa_supplicant-0.4.8-10.2.el5 -> wpa_supplicant-0.5.10-8.el5
ypbind-1.19-8.el5 -> ypbind-1.19-11.el5
yum-3.2.8-9.el5_2.1 -> yum-3.2.19-18.el5
yum-rhn-plugin-0.5.3-12.el5_2.9 -> yum-rhn-plugin-0.5.3-30.el5
yum-security-1.1.10-9.el5 -> yum-security-1.1.16-13.el5
zip-2.31-1.2.2 -> zip-2.31-2.el5